B-mind
Save the Brain 

  הקמפיין לשיפור ביצועי המוח 


בדף זה תמצאו מידי שבוע תרגילים חדשים ומאמרים לשיפור ביצועי המוח - ניתן יהיה לרשום את התשובות ולשאול שאלות בפורום למטה. 

כל שאלה, עובדת על אזור אחר במוח ומטרת תהליך החשיבה הינו ליצור קשרים חדשים בין תאי העצב השונים. 

אני מאמין גדול שהמוח כל הזמן משתנה ואנחנו, בעזרת אימון מוחי, יכולים להגיע ליכולות וביצועי חשיבה מעולים. 

בהצלחה ותודה לכולם על התמיכה. 
 
שאלות לשיפור ביצועי המוח :

 מה האות הבאה ?  :

חימום 
 
 1.  א, ג, ה, _____
 2. א, ט, ג, ז, ה, ה, ___

מתחמם
 3, ר,ש,ש,ר,ח, ______
 4. א,ש,ש,א,ח,______
 5. י,פ,מ,א,מ,י, ______

לוהט 
6. ב,ב,א,א,ה,ו,______
 

מה יוצא דופן ? 
 
חימום

א. כוס, ספל, סיר, מאג
ב. שלכת, חצב, ציפורים נודדות, שרב

מתחמם  
ג. אוהל, בית, גדר, דיור, חדר, וילה. 
ד. מערה, סוכה, חדר, בית, מחסה
ה. חסה, עגבניה, מלפפון, שסק.

לוהט
ו. פולה, ציפורה, מריה, לאה, רחל.


          רמי גזולי
         מרצה וחוקר קוגניציה 
         ותהליכי למידה. 
         052-6096424 
         Rami@bmind.co.il

 

לייבסיטי - בניית אתרים