תקנון ותנאי שימוש באתר "B-mind

B-MIND ן/או רמי גזולי מנהל\ת "אתר B-MIND"  ומקדמ\ת אותך בברכה על הסכמתך להירשם כמשתמש באתרינו ובשירותיו השונים.    

1.     כללי
 
1.1  אתר המכירות של B-mind (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובחו"ל. 
האתר הינו בבעלות רמי גזולי (2010).       
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.
 
1.2  אנא קרא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמתך להוראות תקנון זה כולן. אינך חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם אינך מסכים לאמור כאן, הנך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.
 
1.3  השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. B-mind או רמי גזולי אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת B-mind או רמי גזולי בשום אופן.
 
2.     תנאי סף לביצוע עסקה באתר
 
        רשאי לבצע עסקה באתר, כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין) המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ, וכן pay-pal.
 
3.     פרטי משתמש ופרטיות
 
3.1  בעת ביצוע עסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.
 
3.2  בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים.. ביצוע עסקה על ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה כי מבצע העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה עם B-mind או רמי גזולי.
 
3.3  כל הפרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור, לרבות פרטי כרטיס האשראי, ייאספו ויישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.  אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באתר.
 
3.4  בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הנך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר.
 
4.     תשלום ואספקה
 
4.1  החיוב אינו מידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. במידה והמוצר אינו במלאי לא תחויב בגינו. B-mind או רמי גזולי אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.
 
4.2  המחירים באתר כוללים מע"מ על פי דיני ישראל. ככל שמוצר מסוים הוזמן על ידך לחו"ל, יתכן ויחולו עליו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים במדינה אליו יסופק וכל הללו יחולו עליך בלבד ויתווספו למחיר המוצר והכל בהתאם להוראות כל דין במדינה אליה יסופק המוצר שהוזמן על ידך.
 
4.3  תנאי ומועדי האספקה :
 
4.3.1         בדואר רגיל באמצעות דואר ישראל ללא תוספת מחיר, כשירות ללקוח. אספקת המוצר תתבצע בתוך 3-14 ימי עבודה, תלוי בזמני דואר ישראל.
 
4.3.2          איסוף עצמי ע"י הלקוח – יבוצע מול רמי גזולי– רח' הלב 4, נס ציונה. 
האיסוף יוכל להתבצע לא מוקדם מאשר 48 שעות ממועד קבלת האישור על חיוב העסקה בדואר האלקטרוני שלך (לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק). 
כדי לתאם הגעה – ניתן להתקשר ל – 052-6096424.
 
4.3.3          שירות שליחים עד בית הלקוח – בתשלום: 50 ₪ לאזור המרכז (בהתאם לאמור בקישור זה), 60 ₪ לשאר חלקי הארץ אספקת המוצר תתבצע בתוך 5 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק).
 
4.3.4         דואר חו"ל (בדואר אויר) - 30 ש''ח לכל פריט ולכל יעד. אספקת המוצר תתבצע בתוך 21 ימי עבודה (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק). זמני האספקה לחו"ל עשויים להתארך מסיבות הקשורות בשירותי הדואר במדינת היעד וכן בחגים, חופשות ומועדים אחרים במדינת היעד.
 
 
4.4  במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), B-mind או רמי גזולי תדאג למשלוח נוסף בדואר ישראל רגיל מהר ככל הניתן (בהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה עת).
 
5.     אחריות למוצרים הנמכרים באתר
 
        האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות, ככל שקיימות למוצרים כאמור תעודות אחריות. במקרים בהם תתקבלנה תלונות, תפעל B-mind או רמי גזולי מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו.
 
6.     ביטול עסקה
 
        הינך רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה מרמי גזולי או B-mind, לפי המאוחר מביניהם, בתנאי שהמוצר לא נפגע או נפגם או התלכלך.
 
6.1  ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה (סעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל rami@bmind.co.il .
        במקרה זה, רמי גזולי או B-mind תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף להחזרת המוצר וכל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה, על פי הוראות הדין.
 
6.2   ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה (סעיף 14 ה (ב) לחוק הגנת הצרכן) - ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"לrami@bmind.co.il.
       במקרה כזה, רמי גזולי או B-mind תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 
       עליך להחזיר את המוצר לכתובת רמי גזולי, הלב 4 , נס ציונה. , כשהוא במצב חדש, באריזתו המקורית ובמקרה של ספרים - ספר שלא נפתח, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכיוצא באלו, יחד עם כל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של רמי גזולי או  B-mindלתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז.
 
7.     תנאים נוספים
7.1  מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של רמי גזולי או  B-mind, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
7.2  החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם . במקרים בהם תתקבלנה תלונות, תפעל רמי גזולי או  B-mind מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו.
 
7.3  האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחריות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. רמי גזולי או  B-mind אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי רמי גזולי או  B-mind, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל רמי גזולי או  B-mind או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ורמי גזולי או  B-mind לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 
7.4  הנך משחרר בזאת את רמי גזולי או  B-mind מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 
7.5   רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. רמי גזולי או  B-mind נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. רמי גזולי או  B-mind אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי רמי גזולי או  B-mind (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את רמי גזולי או  B-mind מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד רמי גזולי או  B-mind ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
7.6   רמי גזולי או  B-mind אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
7.7   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת רמי גזולי או  B-mind, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית חברת B-mind או רמי גזולי להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.
 
7.8   במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית רמי גזולי או  B-mind, אך לא חייבת, לבטל עסקה .
 
8.    העלאת תכני גולשים לאתר
 
8.1  חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
 
-       תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
 
-       תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
 
-       תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך באופן בלעדי, או שהינך בר רשות מפורשת להתיר פרסומם באתר.
 
-       תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב ו/או כל תוכנה או יישום מזיק מכל סוג שהוא.
 
-       תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הנך נמצא.
 
8.2  רמי גזולי או  B-mind רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת. הנך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רמי גזולי או  B-mind, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה בקשר לכך.
 
8.3  רמי גזולי או  B-mind אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לרמי גזולי או  B-mind ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים) תהיה כאל מידע לא סודי. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לרמי גזולי או  B-mind ו/או תפרסם באתר.
 
8.4  זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ורמי גזולי או  B-mindאינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, רמי גזולי או  B-mind לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. רמי גזולי או  B-mind לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 
9.     קניין רוחני
 
9.1  מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של רמי גזולי או  B-mind בלבד, ו/או ספקיה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של רמי גזולי או  B-mind, בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מרמי גזולי או  B-mind.

בתנאי שימוש אלו - "תכני האתר" - כל המידע באתר ולרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים והערכות, והכל בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות רמי גזולי או  B-mind ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר לרמי גזולי או  B-mind זכות שימוש בו.
 
9.2  סימני המסחר באתר הם קניינה של רמי גזולי או  B-mindבלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים - קניינם של הללו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 
10.   קישורים ופרסומות
 
10.1 רמי גזולי או  B-mind אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, ורמי גזולי או  B-mind לא תישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל רמי גזולי או  B-mind אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
 
10.2 האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים.
 
11.   הפסקת שימוש ושיפוי
 
11.1 החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP
11.2 היה ויפר משתמש תנאי תקנון זה ו/או הוראת כל דין, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי רמי גזולי או  B-mind, בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.
 
11.3 אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.
 
כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר, לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.
 
אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 
B-mind או רמי גזולי שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.
 
11.4 המידע שמופיע באתר

כותבי המאמרים באתר ו B-mind-עשו את כל המאמצים שהמידע באתר יהיה מדויק ככל האפשר. מטרת תכני האתר הינה ללמד וכן העדויות והמחקרים הרפואיים ואחרים שמוצגים פה, הינם לצורך מידע בלבד.
אין להשתמש במידע המובא באתר הזה לצורך ביצוע של אבחנה או טיפול עצמי. כמו כן אין לראות הצדקה לקבלה או דחייה של טיפול רפואי מכל סוג שהוא או לצורך טיפול בבעיה או במחלה כלשהי. יישום העצות באתר זה הוא באחריות הקורא בלבד. לאור זאת אדם הסובל מבעיה כל שהיא, ילדים, נשים הרות ומניקות או מי שנוטל תרופות מרשם חייב להיוועץ ברופאו לפני התחלת ביצוע כל תהליך תזונתי או פיזי.
מחבר התוכן באתר ו-B-mind, לא יישאו בכל אחריות משפטית או אחרת לנזקים ישירים או עקיפים שנגרמו (או שנטען שנגרמו) לכל אדם או גוף בעקבות המידע שמובא באתר הזה. אין אנו נושאים באחריות לטעויות, אי דיוקים או השמטות באתר. אם נפלו טעויות באתר הם נעשו בתום לב.

11.5 
 תקנון ההרשמה :

אני מאשר בזאת במפורש ל -  B-MIND  להשתמש בפרטים שמסרתי במסגרת הרשמתי לאתר B-MIND במסגרת הרשמתי לשימוש בשירותים באתר וכן בכל מידע שייאסף אודותיי ואודות דפוסי השימוש שלי בB-MIND .

בשימושים שלהלן:
1. גיליון דיגיטאלי  יישלח לדוא"ל שמסרתי אחת לחודש. .
2. B-MIND תהא רשאית לשגר אלי מעת לעת "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40); עבור שירותיה/ מוצריה ו/או שירותים או מוצרים של עסקים - צדדים שלישיים, לרבות אלו המקיימים שיתופי פעולה עם          B-MIND
4. על מנת לשלוח אלי תכנים שונים, לרבות מסרים פרסומיים בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותי והנמכרים על ידי אתר B-MIND ו/או על ידי צדדים שלישיים. B-MIND יהיה רשאי להביא לידיעתי את המידע כאמור באמצעות: כתובת מגוריי ו/או כתובת אחר; כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה לכם על ידי; ו/או בהודעת SMS לטלפון הסלולארי של; ו/או לתיבת הדואר הקולי במכשיר הסלולארי שלי.
5. אני מסכים כי תוכלו לערוך ניתוחים של המידע שיהא ברשותכם, בין לצרכיכם ובין למסור ניתוח שכזה במסגרת שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, כולל חברות מסחריות ומפרסמים. רשמתי את הודעתכם כי במקרה כאמור לא תמסרו מידע לצד שלישי הכולל פרטי זיהוי שלי כגון שמי האישי.
6. 

6. ידוע לי כי כמשתמש באתר תוכלו ליצור עימי מעת לעת קשר בנוגע לפעילויות שונות הנכללות באתרכם ואני מוסר בזה את הסכמתי מראש לכך. 
אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר B-MIND בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת למערכת האתרים באמצעות הקישור "צור קשר
" המופיע באתר.
בנוסף, יוכל המשתמש להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על הקישור "להסרה מרשימת תפוצה" המופיע על כל הניוזלטרים של הקבוצה.

          רמי גזולי
         מרצה וחוקר קוגניציה 
         ותהליכי למידה. 
         052-6096424 
         Rami@bmind.co.il

 

לייבסיטי - בניית אתרים